No image available

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موضوع پایان نامه:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­گردد و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها بایستی به گونه­ای اقدام کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی می باشد که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را تحت تاثیر قرار می­دهند. نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال (1387-1391) انتخاب شدند. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و روش پنل دیتا بهره گیری گردیده می باشد. نتایج نشان می­دهد که اهرم مالی شرکت­های بورس ایران در 7 صنعت بزرگ توسط دارایی وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، اندازه شرکت، فرصت­های رشد، سپر مالیاتی غیر بدهی، و شاخص صنعت تحت تأثیر قرار می­گیرد. این پژوهش به ادبیات و سوابق عوامل موثر بر اهرم مالی کمک می­کند. این یافته­ ها ممکن می باشد برای مدیران مالی شرکت­ها، سرمایه گذاران، بانکها، اعتبار دهندگان و مشاوران مدیران مالی مفید باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:

محيطي که شرکت­ها اکنون درآن فعاليت مي­کنند محيطي می باشد در­حال رشد و بسيار رقابتي؛ و شرکت­ها براي ادامه حيات مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملي و بين اللملي و بسط فعاليت­هاي خود از­ طريق سرمايه گذاري­هاي جديد مي­باشند؛ شرکت­ها براي سرمايه گذاري احتياج به منابع مالي دارند. اما منابع سرمايه و بهره گیری از آنها بايد به خوبي تعيين گردد تا شرکت بتواند سود­آور باشد و اين وظيفه يک مدير مالي می باشد که منابع تأمين مالي و نحوه بهره گیری از آنها را تعيين کند.(اسدی،1390: 10)

در نظريات نوين مالي وظايف يک مدير مالي در يک واحد بازرگاني تصميم­های مربوط به سرمايه گذاري، تصميم­های تامين مالي و تصميم­های تقسيم سود مي­باشد. هدف مديرت مالي از اتخاذ چنين تصميم­های حداکثر کردن ارزش شرکت مي­باشد. بنابراين يک شرکت در راستاي به حداکثر رساندن ارزش شرکت بايد تعيين کند که در کجاها بايد سرمايه گذاري انجام دهد. يعني دارايي موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکيبي آورده گردد و اين دارايي­ها از چه منابع تأمين مالي گردد.(نصیری،1391)

آيا از طريق بهره گیری بدهي و ايجاد اهرم ، شرکت تأمين مالي کند يا از آورده سهامداران تأمين مالي کند؟ يک مدير مالي بايد هميشه مراقب باشد، که روش­هاي تأمين مالي با نوع سرمايه گذاري شرکت سازگار باشد، همچنين از اهرم درحد معقول آن بهره گیری کند، تا به صورتي باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اينکه هزينه­هاي ورشکستگي زيادي براي شرکت تحميل نشود. يعني شرکت يک ريسک مالي معقولي را به واسطه بهره گیری از بدهي تحمل نمايد.

عوامل مؤثر بر ساختار مالي شرکت­ها به دو دسته کلي عوامل دروني و بيروني تقسيم مي­گردد. عوامل دروني فاکتور­هايي هستند که از عمليات شرکت و از درون شرکت ناشي مي­شوند و در واقع ناشي از فعاليت و ويژگي­هاي عملياتي می باشد که از درون خود شرکت نشأت مي گيرد. برخي از اين عوامل را مي­توان به توضیح زير نام برد:

نوع صنعت، اندازه شرکت، ريسک تجاري، اهرم عملياتي، فرصت­هاي رشد، ساختار دارايي­ها، سود آوري، معافيت­هاي مالياتي غير بدهي(سپر مالیاتی) و…

عوامل بيروني عواملي هستند که از بيرون موسسه يا شرکت پديد مي­آيند و در واقع برخاسته از ماهيت و ويژگي­هاي محيط شرکت يا موسسه می باشد برخي از اين عوامل را مي­توان به توضیح زير نام برد:

ماليات، نرخ بهره، سطح عمومي فعاليت­هاي تجاري، قابليت دسترسي به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهاي رايج و…. (اسدی،1390: 11)

بنابراين اين پژوهش به دنبال يافتن اثر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوري شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مي­باشد تا مديران مالي و سرمايه گذاران و وام دهندگان بتوانند از اين نتايج بهره گیری کنند. زيرا براي افراد وموسسات ذينفع، قابل توجه و مهم می باشد که شرکت مورد نظر براي تأمين مالي دارايي­هاي خود از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام) بهره گیری نموده می باشد. زيرا اين امر بر تصميم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثير خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطاي وام به شرکت­ها و افراد سرمايه گذار در هنگام خريد سهام شرکت­ها به اين مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالي بر خوردار هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- تعریف موضوع و اظهار مساله:

تصميم­هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت­ها، تصميم­هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي­شوند. در تصميم­هاي تأمين مالي، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار مي­گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي اقدام کند، و آن چیز که که در تصميم­هاي سرمايه گذاري تأثیر کليدي را بازي مي­کند هزينه سرمايه[1] شرکت می باشد؛ زيرا هزينه سرمايه به عنوان نرخ تنزيل[2] جريان هاي نقدي حاصل ازپروژه­هاي سرمايه گذاري بهره گیری مي­گردد. بنابراين، رد يا قبول پروژه­هاي سرمايه گذاري پيشنهادي در گرو انتخاب مناسب ترين نرخ تنزيل يا همان هزينه سرمايه می باشد اين در حالي می باشد که هزينه سرمايه شرکت، تابعي از ساختار سرمايه[3] آن می باشد. بنابراين انتظار مي­رود تغيير در ترکيب منابع تأمين مالي (ساختار سرمايه) بر هزينه سرمايه و متعاقباً ارزش شرکت تأثير گذارد.

منابع تأمين مالي شركت­ها بر اساس سياست تأمين مالي آنها، به دو بخش ” منابع مالي دروني” و ” منابع مالي بيروني” شرکت تقسيم مي­گردد. در منابع مالي دروني، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمين مالي مي­کند، يعني به جاي تقسيم سود بين سهامداران، سود را در فعاليت­هاي اکثراً عملياتي شرکت براي کسب بازده بيشتر به کار مي­گيرد و در منابع مالي بيروني از محل بدهي­هاو سهام، اقدام به تامين مالي مي کند. (نمازی، 1384: 76)

لذا سئوالاتي که در اين ارتباط مطرح مي­باشد عبارتند از:

آيا ساختار مطلوبي هست که به واسطه آن هزینه سرمايه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنين ساختاري هست، چه عواملي درتعيين آن تأثیر دارند؟ اين پژوهش درصد يافتن اثر 8 متغير دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوري شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از بين عوامل دورني و بیرونی بر ساختار مالي(اهرم مالی) شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران می­باشد.

1-3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش

يکي از موضوع­های مهمي که تمام صاحب نظران مالي و مديران مالي برآن توافق دارند، مسئله ساختار مالي (اهرم مالي) می باشد. شرکتي که هيچ گونه بدهي نداشته باشد، يک شرکت با ساختار کاملاً سرمايه­اي می باشد، اما در عالم واقعيت چنين شرکتي سراغ نداريم و تمام شرکت­ها به نسبت­هاي مختلفي از اهرم بهره گیری مي­کنند.

لذا براي افراد و موسسات ذينفع، قابل توجه مهم می باشد که شرکت مورد نظر براي تأمين منابع مالي دارايي­هاي خود از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام) بهره گیری نموده می باشد. زيرا اين امر بر تصميم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تاثير خواهد داشت. بانک­ها در هنگام اعطاي وام به شرکت­ها و افراد سرمايه گذار در هنگام خريد سهام شرکت­ها نيز داشتن ساختار مالي بهينه مهم می باشد که از آن طريق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام يا انتشار سهام جديد نمايند. هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جديد نياز به داشتن بافت و ساختار مالي مناسب می باشد تا اينکه هم بانک­ها مايل به اعطاي وام باشند و هم سرمايه گذاران از افزايش سرمايه (انتشار سهام جديد) استقبال نمايند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با در نظر داشتن مراتب فوق به جهت اهميت ساختار مالي در زمينه­هاي مختلف، لذا شناخت عوامل عمده­اي که بر آن تأثير دارند قابل توجه و مهم می باشد. تا از اين طريق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعيين کننده و مؤثر، و ميزان تأثير هر کدام در ارتباط با ساختار مالي خود برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد.) یزدانی،1373: 9)

نوآوری که در این پژوهش هست به توضیح ذیل می باشد:

پس از مطالعات گسترده،مطالعه­های جامع و با­در نظر داشتن پژوهش­ها، تالیف­ها و ثوابق پیشین مشخص گردید که علارغم پژوهش­های فراوانی که درمورد ساختار سرمایه و اهرم مالی صورت گرفته اما تاکنون تاثیر نرخ موثر مالیات، شاخص صنعت و تعداد شرکت­های تابعه بر اهرم مالی و ساختار سرمایه مورد مطالعه قرار نگرفته که در این پژوهش اثر این سه متغیر نیز در کناد متغیرهای دیگر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1-4 اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

1- cost of capital

2-Dis count Rate

3- capital and / or Financial structre

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 104

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان